• Po dobu prázdnin je škola pro veřejnost uzavřena. Úřední hodiny jsou v budově na Senovážném náměstí ve středu od 8:00 do 12:00. Informace na telefonu 389 189 320 nebo 389 189 303.
     • Informace pro žáky a studenty školy
     • Informace pro žáky a studenty školy

     • 05.05.2020 11:02
     • Škola zůstává i nadále uzavřena, žáci i studenti pokračují v distančním vzdělávání. Od 11. 5. 2020 si mohou žáci a studenti posledních ročníků domluvit  v případě nutnosti  konzultaci s příslušným pedagogem  – pouze po předchozím projednání v domluvený den a hodinu v čase od 8,00 do 13,00 hodin. Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění přinese žák ke každé konzultaci, bude k dispozici  ve stupních prostorách školy a je ke stažení níže.

      Informace týkající se závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek a absolutoria budou s dostatečným předstihem zveřejněny.

       Soubor hygienických a provozních podmínek pro režim školy do 30.6.2020
       Čestné prohlášení
     • více
     • INFORMACE PRO RODIČE ŽÁKŮ, KTEŘÍ SI PODALI PŘIHLÁŠKU NA TŘÍLETÉ UČEBNÍ OBORY
     • INFORMACE PRO RODIČE ŽÁKŮ, KTEŘÍ SI PODALI PŘIHLÁŠKU NA TŘÍLETÉ UČEBNÍ OBORY

     • 22.04.2020 08:57
     • Aby se sladily termíny s jednotnou přijímací zkouškou a uchazeč si mohl kvalifikovaně vybrat preferovanou variantu střední školy v případě, že se hlásí současně na maturitní a nematuritní obor, žák bude odevzdávat zápisový lístek až v době , kdy bude znát výsledek přijímacího řízení,  jehož součástí bude jednotná přijímací zkouška. Zápisový lístek žáci, kteří konají jednotnou přijímací zkoušku, odevzdají do 5 dnů po zveřejnění výsledků přijímacího řízení, viz zákon o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a jejich ukončování ve školním roce 2019/2020 č. 135/2020 Sb.

      To znamená, že ti žáci, kteří se hlásí pouze na tříleté učební obory a nejsou vázáni na jednotnou přijímací zkoušku, mohou zápisový lístek doručit do školy ještě před tímto termínem.

      Pokud vám nic nebrání odevzdat zápisový lístek, pošlete ho POŠTOU kdykoli před uzavřením termínu, který bude  5 dní po vyhlášení výsledků přijímacího řízení (přesná data se budou odvíjet od data konání jednotné přijímací zkoušky).

      Jakmile škola obdrží zápisový lístek, zašle vám informace týkající se začátku příštího roku. 

      Sledujte prosím proto stránky školy, kde budou všechny informace k dispozici včetně termínů. V případě nejasností se obraťte telefonicky na školu na číslo 389 139 320.

      Mgr. Zdeňka Erhartová, ředitelka školy

     • více
     • Provoz školy od 16. března 2020

     • 18.03.2020 10:18
     • Od 16. března je škola uzavřena.
      Pokud potřebujete školu navštívit, učiňte tak po emailové (info@skolacrcb.cz) či telefonické (389139320) domluvě a pouze v odůvodněných případech.
     • více
     • Informace k zúčtování plateb za ubytování v domově mládeže
     • Informace k zúčtování plateb za ubytování v domově mládeže

     • 12.03.2020 13:48
     • Vážení rodiče, žáci a studenti, v důsledku mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví došlo ke změně v organizaci vyučování ve školách. Pokud žák (student) z tohoto důvodu opakovaně nebude ubytován v domově mládeže, úplata se mu přiměřeně sníží.
      Závěrečné zúčtování bude provedeno k 30. 6. 2020. Žákům, kteří ukončili ubytování, bude přeplatek vrácen, žákům, kteří pokračují v ubytování, bude přeplatek převeden na další školní rok. Na www. strava.cz v kolonce platby (kód u=ubytování) bude možné si zkontrolovat navrácení přeplatku.
     • více
  • Přihlášení

  • Pátek 10. 7. 2020
  • Fotogalerie

   • Budova na Senovážném náměstí
   • Budova Fráni Šrámka
   • Budova Fráni Šrámka
   • Domov mládeže v Adamově
   • Domeček ve dvoře budovy na Senovážném náměstí
   • Výhled z budovy Fráni Šrámka
   • Posluchárna
   • Počítačová učebna
   • Společenský sál
  • ZŘIZOVATEL ŠKOLY

 • Hlavní budova

  Senovážné náměstí 12

  370 01 České Budějovice

  389 139 320 (sekretariát)

  info@skolacrcb.cz

  www.skolacrcb.cz

   

 • Hotelová škola a VOŠ

  Fráni Šrámka 9/1216

  370 04 České Budějovice

  387 788 111 (sekretariát)

  387 788 117 (VOŠ studijní)

  387 788 120 (jídelna)

   

 • IČO: 60077590

  DIČ: CZ60077590

  Datová schránka: ub7gnn9

  REDIZO:  600170331

  IZO SŠ: 060077590

  IZO VOŠ: 110028708

  Banka: 937231/0710

  Prohlášení o přístupnosti