• GASTROCLUB, z.s.

   • při Střední škole a Vyšší odborné škole cestovního ruchu v Č. Budějovicích napomáhá v souladu se stanovami občanského sdružení při financování nadstavbových aktivit žáků školy, například realizaci výchovně vzdělávacího programu školy při odborných gastronomických soutěžích, přehlídkách zájmové činnosti žáků, sportovních utkáních, prevenci negativních jevů, zvláště drogové závislosti a dalších.

    Zapsaný spolek GASTROCLUB při SŠ a VOŠ CR nabízí členství se všemi právy vyplývajícími ze Stanov rodičům žáků, partnerům i sponzorům školy. Podmínkou členství je zaplacení členského příspěvku a vyplnění přihlášky. Vrcholným orgánem GASTRCLUB je Valná hromada, která se schází jedenkrát ročně, schvaluje rozpočet a program činnosti. Členové občanského sdružení volí pětičlennou Radu GASTROCLUBU, která řídí činnost mezi Valnými hromadami.

    Pro členy připravuje GASTROCLUB pravidelné společenské večery, setkání s odborníky z oblasti gastronomie, hotelnictví a turismu, prezentace novinek, nových technologií i dovedností žáků.

    Spolek vítá jakoukoli formu pomoci – materiální, finanční i morální – jako podporu snaze školy o pestrou nabídku výchovných a vzdělávacích aktivit nejen při vyučování, ale i ve volném čase žáků.

     Výpis ze Spokového rejstříku

 • Hlavní budova

  Senovážné náměstí 12

  370 01 České Budějovice

  389 139 320 (sekretariát)

  info@skolacrcb.cz

  www.skolacrcb.cz

   

 • Hotelová škola a VOŠ

  Fráni Šrámka 9/1216

  370 04 České Budějovice

  387 788 111 (sekretariát)

  387 788 117 (VOŠ studijní)

  387 788 120 (jídelna)

   

 • IČO: 60077590

  DIČ: CZ60077590

  Datová schránka: ub7gnn9

  REDIZO:  600170331

  IZO SŠ: 060077590

  IZO VOŠ: 110028708

  Banka: 937231/0710

  Prohlášení o přístupnosti