• Hotelnictví a turismus

   • 65-42-M/01 - HOTELNICTVÍ
    Školní vzdělávací program - Hotelnictví a turismus

    Délka přípravy: 4 roky
    Organizace studia: denní studium
    Způsob ukončení: maturitní zkouška
    Termín odevzdání přihlášky: 1. březen
    Studijní obor pro absolventy ZŠ

    Charakteristika studijního oboru

    Studijní obor hotelnictví a turismus je určen pro přípravu středoškolsky vzdělaných odborníků pro širokou oblast hotelnictví a dalších služeb cestovního ruchu. Perspektivní vývoj průmyslu cestovního ruchu vyžaduje, aby absolvent byl připraven na vykonávání odborných činností provozních, obchodně podnikatelských i řídících v nejrůznějších funkcích a právně organizačních formách podnikání v této rozvětvené oblasti cestovního ruchu, a to jak z hlediska zaměstnaneckého, tak zaměstnavatelského – podnikatelského. Tomuto cíli odpovídá i pojetí vzdělávání, které zdůrazňuje uspokojení poptávky po univerzálněji připravených a určitým odborným směrem zaměřených absolventů, schopných pružně se adaptovat v konkrétních podmínkách praxe.

    Možnosti uplatnění absolventa

    Absolventi se uplatňují ve středních obchodně provozních a obchodně ekonomických funkcích v hotelích, podnicích a organizacích veřejného a účelového stravování, v ubytovacích, lázeňských a rekreačních zařízeních, v cestovních kancelářích, v družstevních, akciových, soukromých i státních podnicích. Jedná se např. o funkce provozní, recepční, technolog, kontrolní pracovník, pracovník obchodního nebo ekonomického úseku, pracovník cestovní kanceláře a dalších institucí, organizujících turistické služby, podnikatel v hostinských činnostech a v ubytovacích službách. Po získání určité praxe mají absolventi možnost se uplatnit v těchto oborech jako řídící pracovníci nebo samostatní podnikatelé.Úspěšní absolventi mají možnost se ucházet o přijetí ke studiu na vyšší odborné nebo na vysoké škole.


    Naši žáci se pravidelně zúčastňují různých soutěží (hlavně odborných) ve škole, v regionu i celostátně.Spolupracujeme s několika partnerskými školami v Rakousku a ve Francii. Součástí výuky jsou odborné exkurze v tuzemsku i v zahraničí. Odborná a učební praxe se uskutečňuje na vybraných zařízeních v regionu: Hotel Dvořák, Hotel Štekl, Hotel Zvon, Hotel Malý pivovar a mnoha dalších.

    Důležité dokumenty
     

     Přihláška ke studiu

     Zdravotní požadavky

     ŠVP Hotelnictví a turismus platný od 1. 9. 2015

     ŠVP Hotelnictví a turismus platný od 1. 9. 2022 (č. j. SVPHT22/01)

     Dodatek ŠVP Hotelnictví a turismus - Matematika

     Dodatek ŠVP Hotelnictví a turismus - rozvržení obsahu vzdělávání

     

 • Hlavní budova

  Senovážné náměstí 12

  370 01 České Budějovice

  389 139 320 (sekretariát)

  info@skolacrcb.cz

  www.skolacrcb.cz

   

 • Hotelová škola a VOŠ

  Fráni Šrámka 9/1216

  370 04 České Budějovice

  387 788 111 (sekretariát)

  387 788 117 (VOŠ studijní)

  387 788 120 (jídelna)

   

 • IČO: 60077590

  DIČ: CZ60077590

  Datová schránka: ub7gnn9

  REDIZO:  600170331

  IZO SŠ: 060077590

  IZO VOŠ: 110028708

  Banka: 937231/0710

  Prohlášení o přístupnosti