• Dílčí kvalifikace

   • Příprava minutek (65-004-H )

    Zkouška z těchto oblastí:

    • Volba postupu práce, potřebných surovin a zařízení pro přípravu pokrmů
    • Přejímka potravinářských surovin
    • Sestavení jídelního lístku a sledu pokrmů
    • Příprava surovin pro výrobu jídel
    • Úprava jatečního masa, drůbeže, ryb a zvěřiny pro kuchyňské zpracování
    • Příprava pokrmů a specialit na objednávku
    • Zpracování a úprava polotovarů
    • Nakládání s inventářem
    • Skladování potravinářských surovin
    • Obsluha technologických zařízení v provozu
    • Organizování práce v provozu
    • Provádění hygienicko-sanitační činnosti v potravinářských provozech a dodržování hygienických předpisů

     

    Příprava pokrmů studené kuchyně (65-002-H)

    Zkouška z těchto oblastí:

    • Volba postupu práce, potřebných surovin a zařízení pro přípravu pokrmů
    • Přejímka potravinářských surovin
    • Příprava produktů běžné studené kuchyně
    • Příprava a estetická úprava studených pokrmů pro slavnostní příležitostí
    • Zpracování a úprava polotovarů
    • Nakládání s inventářem
    • Skladování potravinářských surovin
    • Obsluha technologických zařízení v provozu
    • Provádění hygienicko-sanitační činnosti v potravinářských provozech a dodržování hygienických předpisů

     

    Příprava teplých pokrmů (kód: 65-001-H)

    Zkouška z těchto oblastí:

    • Volba postupu práce, potřebných surovin a zařízení pro přípravu pokrmů
    • Přejímka potravinářských surovin
    • Sestavení jídelního lístku a sledu pokrmů
    • Příprava surovin pro výrobu jídel
    • Úprava jatečního masa, drůbeže, ryb a zvěřiny pro kuchyňské zpracovávání
    • Příprava teplých pokrmů podle receptur
    • Charakteristika dietního stravování
    • Zpracování a úprava polotovarů
    • Příprava a pečení moučníků
    • Příprava teplých nápojů
    • Regenerace pokrmů
    • Nakládání s inventářem
    • Skladování potravinářských surovin
    • Obsluha technologických zařízení v provozu
    • Organizování práce v gastronomickém provozu
    • Provádění hygienicko-sanitační činnosti v potravinářských provozech a dodržování hygienických předpisů

     

    Složitá obsluha hostů (kód: 65-008-H)

    Zkouška z těchto oblastí:

    • Vyúčtování tržeb
    • Uvedení hostů, poskytnutí pomoci při výběru z jídelního lístku
    • Vyřizování objednávek hostů
    • Sestavení jídelního lístku a sledu pokrmů
    • Inkasování plateb od hostů
    • Příprava a podávání nápojů
    • Ošetřování a skladování nápojů
    • Nakládání s inventářem
    • Skladování potravinářských surovin
    • Rozlišení základních způsobů obsluhy a akcí
    • Příprava a výzdoba tabulí a prostor
    • Podávání pokrmů a nápojů jednoduchou obsluhou
    • Obsluha zařízení v odbytovém středisku
    • Obsluha výčepních zařízení
    • Podávání pokrmů a nápojů složitou obsluhou
    • Výroba míchaných nápojů
    • Zajištění bezpečnosti hostů, BOZP, PO
    • Organizování práce v provozu a při gastronomických akcích
    • Provádění hygienicko-sanitační činnosti v potravinářských provozech a dodržování hygienických předpisů

     

    Cílová skupina:

    Zájemci z praxe s jakýmkoli vzděláním (minimum je ZŠ).

     

    Výchozí právní normy:

    Provádění profesní kvalifikační zkoušky pro povolání se koná na základě zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů a na základě vyhlášky č. 208/2007 Sb., o podrobnostech stanovených k provedení zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání. Dále je využíván zákon č. 5000/2004 Sb., správní řád.

     

    Obory vzdělání

    K závěrečné zkoušce z oboru vzdělání Kuchař - číšník (kód: 65-51-H/01) lze být připuštěn po předložení osvědčení o získání některé z uvedených profesních kvalifikací nebo skupin profesních kvalifikací:

    • Příprava teplých pokrmů (kód: 65-001-H)
    • Příprava pokrmů studené kuchyně (kód: 65-002-H)
    • Příprava minutek (kód: 65-004-H)
    • Složitá obsluha hostů (kód: 65-008-H)

     

    Úplné profesní kvalifikace

    Úplnou profesní kvalifikaci Kuchař (kód: 65-99-H/01) lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací:

    • Příprava teplých pokrmů (kód: 65-001-H)
    • Příprava pokrmů studené kuchyně (kód: 65-002-H)
    • Příprava minutek (kód: 65-004-H)

     

    Úplné profesní kvalifikace

    Úplnou profesní kvalifikaci Číšník, servírka (kód: 65-99-H/02) lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených profesních kvalifikací:

    • Složitá obsluha hostů (kód: 65-008-H)

     

     Více informací najdete na: www.narodnikvalifikace.cz

 • Hlavní budova

  Senovážné náměstí 12

  370 01 České Budějovice

  389 139 320 (sekretariát)

  info@skolacrcb.cz

  www.skolacrcb.cz

   

 • Hotelová škola a VOŠ

  Fráni Šrámka 9/1216

  370 04 České Budějovice

  387 788 111 (sekretariát)

  387 788 117 (VOŠ studijní)

  387 788 120 (jídelna)

   

 • IČO: 60077590

  DIČ: CZ60077590

  Datová schránka: ub7gnn9

  REDIZO:  600170331

  IZO SŠ: 060077590

  IZO VOŠ: 110028708

  Banka: 937231/0710

  Prohlášení o přístupnosti