• Cestovní ruch (VOŠ)

   • 65-43-N/01 Cestovní ruch
    Délka studia: 3 roky studium denní i dálkové
    Způsob ukončení: absolutorium (diplom opravňující k užívání titulu diplomovaný specialista v oboru)
    Studijní obor pro absolventy středních škol

    CHARAKTERISTIKA OBORU

    Během studia získávají absolventi jednak odborné znalosti a dovednosti v oblasti cestovního ruchu, jednak široké všeobecné ekonomické znalosti. Studium dvou až tří světových jazyků umožní absolventům nejen pohotovou verbální komunikaci v těchto jazycích s klienty, resp. obchodními partnery, nýbrž i vyhotovování nejrůznějších cizojazyčných písemností.

    UPLATNĚNÍ V PRAXI

    Cílem studia je výchova vysoce kvalifikovaných pracovníků v oboru cestovní ruch pro střední a vyšší střední pozice na úrovni firmy, státní správy, samosprávy a navazujících oborů služeb. Absolventi tedy nacházejí uplatnění v cestovních kancelářích, hotelech, dopravních organizacích, na krajských a obecních úřadech, v zahraničních odděleních výrobních a obchodních firem, ve finančních a bankovních institucích a v celé řadě dalších organizací v tuzemsku i v cizině.

    VÝUKA

    Je rozdělena do šesti období a prováděna formou přednášek, seminářů a cvičení. Nedílnou součástí studia je odborná praxe, z níž jsou předkládány zprávy, seminární práce a ze které vyplyne i téma absolventské práce. Do výuky jsou zařazeny četné odborné exkurze po tuzemsku i do zahraničí, jakož i výměnné pobyty na školách obdobného typu v zahraničí. Podrobný přehled výuky podává následující tabulka.

    ZPŮSOB UKONČENÍ

    Absolutorium se skládá ze dvou částí, které představují:

    1. ústní závěrečná zkouška z odborných předmětů (technika cestovního ruchu, ekonomika) a ústní závěrečná zkouška jazyková z angličtiny nebo němčiny
    2. obhajoba absolventské práce v jazyce českém a v cizím jazyce německém nebo anglickém.

     

    POPLATKY

    Přihlášky nejsou zpoplatněny.

    Školné pro denní i dálkové studium činí za školní rok 4000 Kč. Student je uhradí ve dvou splátkách nejpozději do 15. října za zimní období a nejpozději do 15. února za letní období příslušného školního roku. Ředitelka školy může ve výjimečných případech snížit studentovi školné až do výše 50% uvedené částky.

    Výuka dálkového studia probíhá 1x za 14 dní (pondělí nebo úterý).
    VOŠ denní studium akreditováno do roku 2024 a k dálkovému studiu akreditováno do 2027.

    Důležité dokumenty
     

     Přihláška ke studiu

     Učební plán VOŠ 2018 - denní studium

     Vzdělávací program VOŠ 2018

     Učební plán VOŠ - dálkové studium

     Studijní a zkušební řád VOŠ

     

 • Hlavní budova

  Senovážné náměstí 12

  370 01 České Budějovice

  389 139 320 (sekretariát)

  info@skolacrcb.cz

  www.skolacrcb.cz

   

 • Hotelová škola a VOŠ

  Fráni Šrámka 9/1216

  370 04 České Budějovice

  387 788 111 (sekretariát)

  387 788 117 (VOŠ studijní)

  387 788 120 (jídelna)

   

 • IČO: 60077590

  DIČ: CZ60077590

  Datová schránka: ub7gnn9

  REDIZO:  600170331

  IZO SŠ: 060077590

  IZO VOŠ: 110028708

  Banka: 937231/0710

  Prohlášení o přístupnosti