• Volný čas

   • Pro volný čas všech žáků školy připravují pedagogičtí pracovníci domova mládeže pestrou nabídku zájmových aktivit. Z oblasti sportu – míčové hry (každé úterý ve školní tělocvičně ), stolní tenis, zumba, aerobic, posilování (domov mládeže), plavání, turistické, lyžařské, cyklistické víkendové akce. Škola je organizátorem i účastníkem mnoha sportovních turnajů mezi domovy mládeže, středními školami, dlouholetou tradici má mezinárodní sportovní den za účasti žáků z partnerské školy v rakouském Bad Leofeldenu.

    Z nabídky kulturních akcí vybíráme tipy pro návštěvy divadelních, filmových představení, výstav výtvarného umění. V knihovně domova mládeže je možno zdarma si vypůjčit knihy, CD, DVD včetně titulů doporučené četby. Tvůrčí dílna nabízí možnost relaxace formou arteterapie (keramika, vazba květin a sušiny, textilní a jiné výtvarné techniky).

    V rámci projektu EVVO poznávají žáci ekologické způsoby využívání zemědělské půdy, udržování rovnováhy v krajině, alternativní zdroje energie i nakládání s recyklovatelnými odpady: exkurze na biofarmě, expedice Český ráj, terénní seminář Klostermannovou stezkou, celoškolní soutěž Po zelené, soutěž Pohodová třída, participace žáků při vybudování a údržbě zahrady domova mládeže. V příjemném prostředí auly v Zátkově budově v ulici Fráni Šrámka se odehrávají školní slavnosti: setkání s novými žáky a studenty i jejich rodiči, předávání výučních listů, maturitních vysvědčení, diplomů, společenské večery. Atmosféru dotvářejí pěvecká, hudební i recitační vystoupení žáků. Tytéž prostory slouží i k setkávání žáků a studentů školy se zajímavými osobnostmi a odborníky při kurzech, seminářích a besedách.

    Tradiční formou etické výchovy je každoroční účast žáků na charitativních a osvětových projektech Červená stužka, Světový den boje proti AIDS, Bílá pastelka (ve spolupráci s Tyfloservisem).

    Každoročně se žáci školy scházejí v kulturním centru na přehlídce zájmové činnosti – Workshopu, vyhlášení výsledků ankety Osobnost roku v kategoriích odbornost, sportovec – sportovkyně, estetická zájmová činnost, etický čin roku.

    Důležité události i zajímavosti ze života školy zachycuje od roku 2002 slovem i obrazem školní časopis Koktejl.
    Oblast výchovy mimo vyučování je podrobně zpracována ve školním vzdělávacím programu domova mládeže.

    Program akcí:

     Červen 2019

     Květen 2019

     Duben 2019

 • Hlavní budova

  Senovážné náměstí 12

  370 01 České Budějovice

  389 139 320 (sekretariát)

  info@skolacrcb.cz

  www.skolacrcb.cz

   

 • Hotelová škola a VOŠ

  Fráni Šrámka 9/1216

  370 04 České Budějovice

  387 788 111 (sekretariát)

  387 788 117 (VOŠ studijní)

  387 788 120 (jídelna)

   

 • IČO: 60077590

  DIČ: CZ60077590

  Datová schránka: ub7gnn9

  REDIZO:  600170331

  IZO SŠ: 060077590

  IZO VOŠ: 110028708

  Banka: 937231/0710

  Prohlášení o přístupnosti