• Kuchař - číšník

   • 65-51-H/01 - KUCHAŘ - ČÍŠNÍK
    Školní vzdělávací program - Číšník, servírka

    Délka přípravy: 3 roky
    Organizace studia: denní studium
    Způsob ukončení: výuční list
    Termín odevzdání přihlášky: 1. březen
    Učební obor pro absolventy ZŠ

    Charakteristika učebního oboru

    Příprava v učebním oboru číšník – servírka zahrnuje teoretické a praktické vyučování, které se organizuje formou odborného výcviku. Tříletý učební obor je koncipován homogenně jako samostatný obor profesní přípravy pro úsek obsluhy se všeobecným přehledem po celé oblasti společného stravování a se základními předpoklady pro vykonávání obchodně podnikatelských aktivit v oboru.

    Možnosti dalšího vzdělávání

    Absolventi učebního oboru, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku, se mohou ucházet o přijetí do studijního oboru GASTRONOMIE 65-41-L/51, ŠVP: Společné stravování (dvouleté denní nebo tříleté dálkové studium zakončené maturitní zkouškou), který je rovněž zřízen na naší škole. Naši žáci se pravidelně zúčastňují různých soutěží (hlavně odborných) ve škole, v regionu i celostátně. Spolupracujeme s několika partnerskými školami v Rakousku a ve Francii.

    Odborný výcvik

    Výuka je rozdělena na sudý a lichý týden. V jednom týdnu je teoretické vyučování, v druhém pak odborný výcvik. Praktické vyučování se uskutečňuje pod vedením učitelů nebo instruktorů odborného výcviku zpravidla na pracovištích: hotel Malý pivovar, restaurace Budvar, restaurace Metropol, Grandhotel Zvon, Clarion Congres hotel České Budějovice, hotel Růže Český Krumlov, Menza VŠTE apod. S novými technologiemi mají žáci možnost se seznámit v odborných učebnách v budově F. Šrámka, kde probíhá výuka dle potřeb školy. Škola má vlastní školní jídelnu a zajišťuje i ubytování v našem domově mládeže.
    Při přijímacím řízení vycházíme ze studijních výsledků na ZŠ a ze zdravotní způsobilosti potvrzené lékařem. 

    Důležité dokumenty
     

     Přihláška ke studiu

     Zdravotní požadavky

     ŠVP číšník, servírka platný od 1. 9. 2017

     ŠVP Číšník - servírka platný od 1. 9. 2022 (č. j. SVPC22/01)

     ŠVP číšník, servírka platný od 2017 - dodatek matematika

 • Hlavní budova

  Senovážné náměstí 12

  370 01 České Budějovice

  389 139 320 (sekretariát)

  info@skolacrcb.cz

  www.skolacrcb.cz

   

 • Hotelová škola a VOŠ

  Fráni Šrámka 9/1216

  370 04 České Budějovice

  387 788 111 (sekretariát)

  387 788 117 (VOŠ studijní)

  387 788 120 (jídelna)

   

 • IČO: 60077590

  DIČ: CZ60077590

  Datová schránka: ub7gnn9

  REDIZO:  600170331

  IZO SŠ: 060077590

  IZO VOŠ: 110028708

  Banka: 937231/0710

  Prohlášení o přístupnosti