• Gastronomie

   • Od 1. ročníku školního roku 2016/17 – Pilotní ověřování
    65-41-L/01 - GASTRONOMIE
    Školní vzdělávací program Gastronomie - zaměření Kuchař

    Délka přípravy: 4 roky
    Organizace studia: denní studium
    Způsob ukončení: maturitní zkouška - vysvědčení o maturitní zkoušce, s možností jednotné závěrečné zkoušky
    a získání výučního listu (po 3. ročníku)

    Termín odevzdání přihlášky: 1. březen
    Střední vzdělání s maturitní zkouškou pro absolventy ZŠ

    Charakteristika studijního oboru

    Vzdělávací program je koncipován pro profesní přípravu pro úsek přípravy pokrmů eventuálně nápojů, ale také se všeobecným přehledem o celé oblasti stravování a s předpoklady pro vykonávání provozních a řídících aktivit v oboru. Příprava ve studijním oboru zahrnuje teoretické a praktické vyučování, které je organizováno formou odborného výcviku a odborné praxe.

    Možnosti uplatnění

    Absolvent se může uplatnit v podnicích společného stravování, zejména ve funkcích kuchař-kuchařka a vyšších provozních funkcích. Absolventi mají možnost ucházet se o přijetí ke studiu na vyšší odborné škole nebo na vysoké škole. Škola má vlastní školní jídelnu a zajišťuje i ubytování v našem domově mládeže.

    Podmínky přijetí ke studiu

    Předpokladem přijetí ke studiu je úspěšné absolvování základní školy, přijímacího řízení a potvrzení o zdravotní způsobilosti potvrzené lékařem.

    Důležité dokumenty
     

     Přihláška ke studiu

     Zdravotní požadavky na uchazeče

     ŠVP Gastronomie - zaměření kuchař (model L + H) - od 1. 9. 2016

     Dodatek ŠVP Gastronomie - matematika - od 1. 9. 2018

     Dodatek ŠVP Gastronomie 2017 - rozvržení obsahu vzdělávání

     Dodatek ŠVP Gastronomie (model L + H) - vzdělávání žáků se SVP a žáků mimořádně nadaných

 • Hlavní budova

  Senovážné náměstí 12

  370 01 České Budějovice

  389 139 320 (sekretariát)

  info@skolacrcb.cz

  www.skolacrcb.cz

   

 • Hotelová škola a VOŠ

  Fráni Šrámka 9/1216

  370 04 České Budějovice

  387 788 111 (sekretariát)

  387 788 117 (VOŠ studijní)

  387 788 120 (jídelna)

   

 • IČO: 60077590

  DIČ: CZ60077590

  Datová schránka: ub7gnn9

  REDIZO:  600170331

  IZO SŠ: 060077590

  IZO VOŠ: 110028708

  Banka: 937231/0710

  Prohlášení o přístupnosti