• Naše škola používá EduPage školní informační systém. Přihlaste se Vašim účtem a zkontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplování, probrané učivo a domácí úkoly na další den.
     • Informace k režimu školy do konce školního roku
     • Informace k režimu školy do konce školního roku

     • 18.05.2021 13:21
     • Od pondělí 24.5.2021 se obnovuje teoretická výuka ve všech ročnících školy. VOŠ má zkouškové období a odbornou praxi.

      V přiložené tabulce je přehledně uveden harmonogram na následující týdny do konce školního roku. Vzhledem k tomu, že od pondělí se každý den konají nějaké zkoušky, museli jsme přistoupit k zvláštnímu rozvrhu, kde musíme zohlednit nutnou účast pedagogů na zkouškách v naší škole i v jiných školách. Z tohoto důvodu bude každý čtvrtek zveřejněn konkrétní rozvrh teoretické výuky a praktického vyučování na další týden i harmonogram testování žáků.

      Domov mládeže i jídelna budou v provozu, je nutno se nahlásit.

      Pro celou školu a všechny její prostory platí hygienická opatření vyhlášená vládou (respirátory, testování). Pokud má někdo s tímto např. zdravotní problém, je nutno se omluvit třídním učitelům.

      Informace k režimu školy do konce školního roku
     • více
     • Informace k provozu domova mládeže od 24.5.2021
     • Informace k provozu domova mládeže od 24.5.2021

     • 18.05.2021 07:34
     • Vážení rodiče, milí žáci a studenti, od 24. 5. 2021 bude obnovena prezenční výuka i provoz domova mládeže v plném rozsahu. Všem žákům přihlášeným do DM bude proto od tohoto data účtován poplatek za ubytování i v případě, že nebudou v domově mládeže přítomni (stejně tak i v měsíci červnu).
     • více
     • Provoz domova mládeže
     • Provoz domova mládeže

     • 21.04.2021 07:37
     • Provoz domova mládeže Střední školy a Vyšší odborné školy cestovního ruchu v Rudolfově bude obnoven v neděli 25. 4. od 17,30 hodin. Ubytovat se mohou žáci umístění do DM ve školním roce 2020/21, kteří se účastní praktického vyučování, praktické přípravy a skupinových konzultací. Stravu mají všichni žáci odhlášenu, je nutné si ji přihlásit individuálně na www. strava.cz (případně na emailové adrese mstachova@skolacrcb.cz nebo telefonicky na čísle 387 788 120, p. Stachová).
     • více
  • Přihlášení

  • Úterý 28. 9. 2021
  • Fotogalerie

    zatím žádné údaje
  • ZŘIZOVATEL ŠKOLY

 • Hlavní budova

  Senovážné náměstí 12

  370 01 České Budějovice

  389 139 320 (sekretariát)

  info@skolacrcb.cz

  www.skolacrcb.cz

   

 • Hotelová škola a VOŠ

  Fráni Šrámka 9/1216

  370 04 České Budějovice

  387 788 111 (sekretariát)

  387 788 117 (VOŠ studijní)

  387 788 120 (jídelna)

   

 • IČO: 60077590

  DIČ: CZ60077590

  Datová schránka: ub7gnn9

  REDIZO:  600170331

  IZO SŠ: 060077590

  IZO VOŠ: 110028708

  Banka: 937231/0710

  Prohlášení o přístupnosti