• Přijímací řízení VOŠ

   • Termín uzavření přihlášek:
    1. kolo: 31. května 2021
    2. kolo: 6. srpna 2021

    Přijímací zkoušky:
    Přijímací zkoušky na VOŠ se ve školním roce 2020/2021 nekonají.

    Stanovený počet přijímaných uchazečů v přijímacím řízení do oboru vzdělání 65-43-N/01 Cestovní ruch vyššího odborného vzdělání

    Denní studium:
    60 uchazečů

    Stanovený počet přijímaných uchazečů v přijímacím řízení do oboru vzdělání 65-43-N/ Cestovní ruch vyššího odborného vzdělání

    Dálkové studium:
    30 uchazečů

    Vyžadujeme lékařské potvrzení na přihlášce.
    Na přihlášce je nutno uvést tři poslední klasifikační období (např. u čtyřleté střední školy vysvědčení ze třetího ročníku a z pololetí čtvrtého ročníku) a vyznačit 1. cizí jazyk (v rozsahu maturitních požadavků na SŠ).

    Kritéria přijetí:

    Informace k přijímacímu řízení VOŠ

     Kritéria přijetí VOŠ

    Přihláška ke studiu:

     Přihláška ke studiu na VOŠ

 • Hlavní budova

  Senovážné náměstí 12

  370 01 České Budějovice

  389 139 320 (sekretariát)

  info@skolacrcb.cz

  www.skolacrcb.cz

   

 • Hotelová škola a VOŠ

  Fráni Šrámka 9/1216

  370 04 České Budějovice

  387 788 111 (sekretariát)

  387 788 117 (VOŠ studijní)

  387 788 120 (jídelna)

   

 • IČO: 60077590

  DIČ: CZ60077590

  Datová schránka: ub7gnn9

  REDIZO:  600170331

  IZO SŠ: 060077590

  IZO VOŠ: 110028708

  Banka: 937231/0710

  Prohlášení o přístupnosti