ID: skolacrcb


Přijímací řízení VOŠ

Temín uzavření přihlášek:
1. kolo: 31.5.2016
2. kolo: 8.8.2016


Přijímací zkoušky:
Přijímací zkoušky na VOŠ se ve školním roce 2016/2017 nekonají.

Stanovený počet přijímaných uchazečů v přijímacím řízení do oboru vzdělání 65-43-N/01 Cestovní ruch vyššího odborného vzdělání

Denní studium:
anglický jazyk - 30 uchazečů
německý jazyk - 30 uchazečů


Stanovený počet přijímaných uchazečů v přijímacím řízení do oboru vzdělání 65-43-N/ Cestovní ruch vyššího odborného vzdělání

Dálkové studium:
anglický jazyk - 15 uchazečů
německý jazyk - 15 uchazečů


Vyžadujeme lékařské potvrzení na přihlášce.
Na přihlášce je nutno uvést tři poslední klasifikační období (např. u čtyřleté střední školy vysvědčení ze třetího ročníku a z pololetí čtvrtého ročníku) a vyznačit 1. cizí jazyk (v rozsahu maturitních požadavků na SŠ).

Kritéria přijímacího řízení
1. průměrný prospěch ze všech předmětů z posledních tří klasifikačních období na střední škole(maximální počet bodů 60)
2. zahraniční pobyt uchazeče s výukou anglického nebo německého jazyka doložený vysvědčením 10 bodů
3. státní závěrečná zkouška z anglického nebo německého jazyka na jazykové škole doložená certifikátem 5 bodů
4. při shodném bodovém hodnocení se přednostně přijímají uchazeči, kteří dosáhli lepších studijních výsledků v posledním klasifikačním období na střední škole a uchazeči se ZPS, avšak s ohledem na podmínky zdravotní způsobilosti pro zvolený obor

Přihláška ke studiu na VOŠPřijímací řízení SOŠ

Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti na přihlášce ke studiu je nutné u všech oborů.

Přihlášky ke vzdělávání v SŠ pro 1. kolo přijímacího řízení podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče do 15. března pro denní formu vzdělávání a do 20.března pro ostatní formy vzdělávání.

Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn na webových stránkách školy a na úřední desce školy.

V oborech denního studia:

Tříleté učební obory:
Přijímací zkoušky se nekonají u oborů:
65-51-H/01 Kuchař - číšník, ŠVP: Kuchař - číšník
65-51-H/01 Kuchař - číšník, ŠVP: Kuchař
65-51-H/01 Kuchař - číšník, ŠVP: Číšník, servírka

Kritéria přijetí
- průměrný prospěch ze všech předmětů z posledních tří klasifikačních období na základní škole (maximální počet bodů 60)
- při shodném bodovém hodnocení se přednostně přijímají uchazeči, kteří dosáhli lepších studijních výsledků v posledním klasifikačním období na základní škole a uchazeči se ZPS, avšak s ohledem na podmínky zdravotní způsobilosti pro zvolený obor

Čtyřleté studijní obory:
Přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury (ve formě didaktického testu s uzavřenými a otevřenými úlohami) se konají u oborů:
65-42-M/01 Hotelnictví, ŠVP: Hotelnictví a turismus
65-41-L/01 Gastronomie, ŠVP: Kuchař

Přijímací zkouška se koná 22.4.2016 a 25.4.2016.

Kritéria přijetí
- průměrný prospěch ze všech předmětů z posledních tří klasifikačních období na základní škole (maximální počet bodů 50)
- didaktický test z českého jazyka a literatury (maximální počet bodů 50)
- při shodném bodovém hodnocení se přednostně přijímají uchazeči se ZPS a ti, kteří dosáhli lepších studijních výsledků v posledním klasifikačním období na základní škole

Přihláška ke studiu na SOŠ - denní

V oboru denního i dálkového nástavbového studia:
Přijímací zkoušky se nekonají u oborů:
65-41-L/51 Gastronomie, ŠVP: Společné stravování (nástavbové studium)

Uchazeči jsou přijímáni podle následujících kritérií:
- průměrný prospěch ze všech předmětů z posledních tří klasifikačních období na střední škole (maximální počet 60 bodů)
- zahraniční pobyt uchazeče s výukou anglického nebo německého jazyka doložený vysvědčením 10 bodů
- státní závěrečná zkouška z anglického nebo německého jazyka na jazykové škole doložená certifikátem 5 bodů
- při shodném bodovém hodnocení se přednostně přijímají uchazeči, kteří dosáhli lepších studijních výsledků v posledním klasifikačním období na střední škole a uchazeči se ZPS, avšak s ohledem na podmínky zdravotní způsobilosti pro zvolený obor

Přihláška ke studiu na SOŠ - dálkové

Stanovení nejvyššího možného počtu přijímaných uchazečů v prvním kole přijímacího řízení

a) střední vzdělání s výučním listem – studium denní
65-51-H/01 Kuchař - číšník, ŠVP: Kuchař - číšník  - 60
65-51-H/01 Kuchař - číšník, ŠVP: Kuchař  - 30
65-51-H/01 Kuchař - číšník, ŠVP: Číšník, servírka  - 30

b) střední vzdělání s maturitní zkouškou
65-42-M/01 Hotelnictví, ŠVP: Hotelnictví a turismus  - 60
65-41-L/01 Gastronomie, ŠVP: Kuchař   - 30
65-41-L/51 Společné stravování – studium denní (nást.)  - 30
65-41-L/51 Společné stravování – studium dálkové (nást.)  - 30

Počty přijímaných uchazečů v jednotlivých oborech vzdělání a formách vzdělávání jsou uváděny včetně míst pro odvolací řízení.
Střední škola cestovního ruchu a VOŠ České Budějovice
Copyright (c) 2013 - 2016, www.skolacrcb.cz, All rights reserved, Design by infomiraf.cz
Poslední aktualizace 26. 05. 2016