• Organizace školního roku 2018/19

   • Harmonogram 2. pololetí 2018/2019

    Leden
    8. 1.                 Gastronomické školení – pan Hladík
    17. 1.               Den otevřených dveří    
    21. 1. -15. 2.    Soutěž EVVO Po zelené – základní kola ve třídách
    25. 1.               Společenský večer

    Únor
    1. 2.                 Pololetní prázdniny
    4. – 8. 2.          Jarní prázdniny
    10. – 26. 2.      Someliérský kurz
    12. – 14. 2.      NSK – složitá obsluha
    12. 2.               Maturitní ples H4A
    13. 2.               Kulinářské umění – p. Roith
    15. 2.               Slavnostní oběd – Gymnázium J. V. Jirsíka
    19. 2.               JHK Č. Budějovice – coffe break + slavnostní oběd
    20. 2.               Slavnostní raut KÚ – Nové Hrady
    22. 2.               Zveřejnění výsledků základního kola – třídy postupující do finále
    28. 2.               Maturitní ples H4B

    Březen
    4. – 8. 3.          Barmanský kurz – Fráni Šrámka
    4. – 8. 3.          Kurz studené kuchyně
    11. – 15. 3.      Barmanský kurz – Senovážné náměstí
    12. 3.               Finále soutěže EVVO Po zelené – prezentace projektů
    29. 3.               Termín pro zadání témat absolventských prací CR2
    29. 3.               Termín pro odevzdání absolventských prací CR3 a CR3C
    29. 3.               Velikonoční prázdniny

    Duben
    4. 4.                 Jednota České Budějovice
    8. 4.                 Klasifikační porada
    10. 4.               Písemná maturitní zkouška – slohová práce z CJL
    11. 4.               Písemná maturitní zkouška – z cizích jazyků
    11. 4.               Třídní schůzky
    12. 4.               Přijímací zkoušky
    15. 4.               Přijímací zkoušky
    15. 4.               Vypracování závazných osnov absolventských prací
    25. 4.               Kulinářské umění
    26. 4.               Klasifikační porada
    29. 4.               Prezentace praktické maturity – třída H4A
    30. 4.               Prezentace praktické maturity – třída H4B
    30. 4.               Termín pro odevzdání posudků vedoucích a oponentů absolventských prací

    Květen
    2. – 3. 5.          Písemná maturitní zkouška - didaktické testy – H4A, H4B, K4M, S2A, S3
    6. – 10. 5.        Praktická maturitní zkouška K4M
    14. 5.               Prezentace praktické maturity – S2A, Obhajoba praktické maturity – S3
    13. -19. 5.        Zápočtový týden VOŠ – skupiny CR1, CR2, CR3, C3RC
    16. – 22. 5.      Ústní maturitní zkouška – třída H4A
    16. – 21. 5.      Ústní maturitní zkouška – třída H4B
    16. - 20. 5.       Ústní maturitní zkouška – třída K4M
    20. 5. – 9. 6.    Odborná praxe VOŠ
    20. 5. – 9. 6.    Zkouškové období – skupiny CR3, CR3C
    22. - 24. 5.       Ústní maturitní zkouška – třída S2A    
    24. – 27. 5.      Ústní maturitní zkouška – třída S3
    30. 5.               Vyhodnocení projektu Pohodová třída (9 h. – Senovážné náměstí, 11h. – Fr. Šrámka 9)
    31. 5.               Předávání maturitních vysvědčení

    Červen
    3. 6.                 Písemné JZZ (všechny 3. ročníky + KM)
    3. – 9. 6.          Zápočtový týden VOŠ – skupiny CR1C, CR2C
    4. 6.                 Losování témat ČK3A, KM
    5. – 10. 6.        Praktické JZZ ČK3A, KM
    10. – 30. 6.      Zkouškové období – skupiny CR1, CR2, CR1C, CR2C
    11. 6.               Losování témat KČ3A, KČ3B
    12. -13. 6.        Praktické JZZ KČ3A, KČ3B
    13. 6.               Kulinářské umění
    17. – 21. 6.      Absolutoria VOŠ – CR3, CR3C
    18. - 20. 6.       Ústní JZZ        
    21. 6.               Garden party – domov mládeže
    24. 6.               Klasifikační porada
    25. 6.               Předávání výučních listů

 • Hlavní budova

  Senovážné náměstí 12

  370 01 České Budějovice

  389 139 320 (sekretariát)

  info@skolacrcb.cz

  www.skolacrcb.cz

 • Hotelová škola a VOŠ

  Fráni Šrámka 9/1216

  370 04 České Budějovice

  387 788 111 (sekretariát)

  387 788 117 (VOŠ studijní)

  387 788 120 (jídelna)

 • IČO: 60077590

  DIČ: CZ60077590

  Datová schránka: ub7gnn9

  IZO SŠ: 060077590

  IZO VOŠ: 110028708

  Banka: 937231/0710