• Úřední hodiny v období letních prázdnin
    • Úřední hodiny pro veřejnost v období letních prázdnin:
     Senovážné nám. 12, středa 8:00 – 12:00 hod.
    • Přijmeme učitele angličtiny a ekonomiky

    • Bližší informace: zerhartova@skolacrcb.cz; pkriz@skolacrcb.cz
     Tel: 737 577 627; 727 814 122
   • Soutěž třídních kolektivů Po zelené (EVVO)
    • Soutěž třídních kolektivů Po zelené (EVVO)

    • 21.03.2019 12:34
    • Soutěž vyvrcholila finálovým kolem 20. 3. 2019. Pět třídních kolektivů, které postoupily ze základního kola, zpracovalo projekt na téma, které považují za aktuální problém ve svém okolí:

     - zpracování a likvidace bioodpadu na SŠ a VOŠ cestovního ruchu České Budějovice

     - možnosti využití plastů mj. k pěstování bylinek

     - nevhodné způsoby vytápění v domácnostech

     - „ulepený svět“ aneb kam s použitými žvýkačkami

     - skládkování odpadu v prostoru bývalé úpravny uranové rudy v Mydlovarech

    • Porota ve složení ředitelka školy Mgr. Zdeňka Erhartová, zástupkyně ředitelky pro oblast výchovy mimo vyučování  Bc. Ludmila Pechová, Bc. Zuzana Urbanová, pedagog volného času, a školní koordinátorka EVVO Hana Weisová hodnotila podle následujících kritérií:

     1. projekt se týká aktuálního místního problému (bydliště, škola, pracoviště), který nebyl dosud řešen

     2. stručný výstižný popis problému (+ fotodokumentace)

     3. kvalita navrhovaného řešení (podpořená nastudováním informací z odborných zdrojů, konzultací s odborníky apod.)

     4. využitelnost projektu v praxi

      

     A jak to nakonec dopadlo? Bodové zisky stejně jako prezentované projekty byly velmi vyrovnané. Porotu nejvíce potěšil zájem soutěžících žáků o problematiku životního prostředí a aktivní přístup k řešení těch, které se jich bezprostředně dotýkají.

     O 4. a 5. místo se podělily kolektivy tříd A1 (119 bodů) a H2B (127 bodů),

     3. místo a poukaz na exkurzi v úpravně pitné vody Plav získala třída H1A (141 bodů),

      na 2. místě s bodovým ziskem 154 bodů a poukazem na exkurzi v ZOO Hluboká nad Vltavou skončil kolektiv třídy H1B.

     Vítězným týmem se stal kolektiv třídy H2A se ziskem 157 bodů, který se za odměnu vydá na exkurzi na dynamickou biofarmu Bemagro v Poříčí u Malont. Ceny a drobné dárky do soutěže věnoval  Gastroclub, z. s.

     Za účast a výsledky v soutěži obdržely třídní kolektivy rovněž bonusové body do projektu Pohodová třída: 1. místo – 30, 2. místo – 20, 3. místo – 10, 4. a 5. místo – 5 bodů.

    • Zpět na seznam článků
  • Přihlášení

  • Středa 17. 7. 2019
  • Fotogalerie

   • Budova na Senovážném náměstí
   • Budova Fráni Šrámka
   • Budova Fráni Šrámka
   • Domov mládeže v Adamově
   • Domeček ve dvoře budovy na Senovážném náměstí
   • Výhled z budovy Fráni Šrámka
   • Posluchárna
   • Počítačová učebna
   • Společenský sál
  • ZŘIZOVATEL ŠKOLY

 • Hlavní budova

  Senovážné náměstí 12

  370 01 České Budějovice

  389 139 320 (sekretariát)

  info@skolacrcb.cz

  www.skolacrcb.cz

 • Hotelová škola a VOŠ

  Fráni Šrámka 9/1216

  370 04 České Budějovice

  387 788 111 (sekretariát)

  387 788 117 (VOŠ studijní)

  387 788 120 (jídelna)

 • IČO: 60077590

  DIČ: CZ60077590

  Datová schránka: ub7gnn9

  IZO SŠ: 060077590

  IZO VOŠ: 110028708

  Banka: 937231/0710